Spring%2520Branches_edited_edited.jpg
Gradient

Bruggenbouwer

Super- relativeerder

 Levensgenieter

Plantrekker

Enthousiasteling

in vijf 
woorden
Gradient

Gelijkheid

Solidariteit

Duurzaamheid

Authenticiteit

Loyaliteit

Kern-
waarden
Gradient

"Eén en al oor"

"Recht door zee"

Begripvol

Warm

Betrokken

In gesprek
in vijf 
woorden
Kern-
waarden
In gesprek

OPLEIDING

EN ERVARING

visie

In 2017 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit van Brussel. 
Mijn stage deed ik als straatwerker in Bolivia waar ik geconfronteerd werd met thema's als armoede, verslaving, geweld, chronische ziektes, enz. Daarna ging ik aan de slag als leefgroepbegeleider in een opvanghuis voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en werkte ik rond trauma, zelfbeeld, zingeving... In 2018 begon ik bij het Centrum voor Algemeen Welzijn als hulpverlener binnen een inloopcentrum waar iedereen welkom is. Eenzaamheid, depressie, angsten, psychose, armoede, verslaving, etc. Vele situaties passeerden de revue. Deze brede vorming was een noodzakelijke stap op de weg naar het aan de slag gaan als zelfstandig psycholoog. Het heeft me geleerd elke persoon te benaderen vanuit verschillende invalshoeken en oog te behouden voor het geheel aan factoren die mee bepalen hoe iemand in het leven staat. 
 
Verwacht bij mij geen kant- en klare 'gerechten' ('also known as' protocollen en pakketten), maar een gepersonaliseerde diepgaande samenwerking. Want geen twee van ons zijn dezelfde, dus een aanpak kan dit ook niet zijn. Ieder heeft een uniek verhaal binnen een unieke context, die een unieke samenwerking vereist. Het probleem waar jij mee zit kunnen we gaandeweg bekijken vanuit verschillende invalshoeken (verleden, heden, systeem, zingeving,...). De essentie voor mij is dat we jou helpen geraken waar je naartoe wil, op welke manier dan ook. 

Doorheen betekenisvolle gesprekken kunnen we je bewustzijn, inzicht en begrip samen proberen te verhogen  zodat jij zelf versterkt wordt in het maken van gezonde keuzes. Om tot zo'n inzicht te komen, kan soms aandacht worden geschonken aan het heden, maar ook aan het verleden, met inbegrip van hoe onze familie, vrienden, gemeenschap, cultuur, enz. ons kunnen hebben gevormd. Hoe meer we begrijpen wie we zijn, hoe we zo zijn geworden en waarom we de dingen doen die we doen, hoe meer we een actieve rol kunnen spelen in hoe ons leven vorm krijgt. 
Naast deze poging om de oorzaken van het struikelblok te begrijpen om voorbij het probleem te geraken (Westerse psychologie), kan ook worden getracht boven de problemen uit te stijgen door afstand te leren nemen van moeilijke gevoelens en gedachten (Oosterse psychologie). De ene aanpak sluit volgens mij de andere niet uit
 
~ Aanvaarden wat niet veranderd kan worden en veranderen wat niet aanvaard kan worden. 

'Cultureel bewustzijn'

In 2017 en 2019 verbleef ik bijna een jaar in het buitenland, met name in Bolivia en Marokko. Leven met een andere waarden en normen om me heen, heeft een sterke invloed gehad op mij en bijgevolg op mijn werk als psycholoog. Mijn 'culturele sensor' staat op scherp. Bewustzijn, respect, diepgaand begrip en interesse voor andere manieren van zijn, zijn vanzelfsprekend voor mij.

Contact

   psycholo.rika@outlook.com

        +32478049727 (WhatsApp)

        Of Contactformulier

pcmweb_WhatsApp_logo_edited_edited.png

Bedrijfsgegevens

© 2020 Jacobs Rika